250 dětí dostalo v roce 2021 díky W4W: Bydlení pro děti – Kauce nový domov. 

Domov. Místo, kde se cítíme v bezpečí a sami sebou; kde děti od nejútlejšího věku objevují svět. Spousta rodičů ale svým dětem nemůže hezký domov dopřát. Bydlí pak v azylových domech nebo v absolutně nevyhovujících bytech. Přesně proto je tu projekt W4W: Bydlení pro děti – Kauce. Umožňuje rodičům, kteří si nemohou dovolit zaplatit kauci na nájemné, aby se mohli přestěhovat do vhodného bytu a vytvořit hezký domov pro své děti.

V situaci, jaká panuje na současném trhu s nemovitostmi, jsou i pro většinu finančně zajištěných lidí náklady na nájemné či měsíčná splátku hypotéky přinejmenším nezanedbatelnou položkou v rodinném rozpočtu. Může ovšem být i hůř – zejména pro samoživitele a samoživitelky. Z analýzy dat, které nám poskytli naši klienti, vyplynulo, že téměř polovina našich klientů jsou mladí rodiče (ve věku 26-35 let), kteří ještě nemají vybudované dostatečné zázemí. Řada z nich je také na rodičovské dovolené s dětmi tak malými, že nemohou nastoupit do zaměstnání ani na zkrácený úvazek. Zároveň se samoživitelé často potýkají s chybějícím nebo nepravidelným výživným od druhého rodiče jejich dětí. To vše pak způsobuje, že buď rodiče bydlí se svými dětmi v azylových domech (37 % dotázaných), nebo se kvůli zvýšení nájmu musí s dětmi vystěhovat z bytu, který nyní obývají. Paradoxně může pak dojít k situaci, kdy se nemohou přestěhovat do levnějšího bytu právě kvůli vysoké kauci (běžně se sjednává kauce až ve výši trojnásobku měsíčního nájemného).

Samoživitelům a samoživitelkám, kteří se ocitli v takovéto situaci a požádali nás o pomoc, podáváme pomocnou ruku. Má to smysl – v roce 2021 jsme zaplatili samoživitelům a samoživitelkám s dětmi celkem 125 kaucí v celkové hodnotě více než 2,5 mil. Kč. Tímto jsme pomohli zajistit nové bydlení celkem 250 dětem.

V rámci projektu W4W: Bydlení pro děti – Kauce nezřídka pomáháme i skupině klientů, o které se média často nezmiňují. Jedná se o příbuzné, kterým byly děti svěřeny do pěstounské péče – často to bývají prarodiče nebo jeden z nich. Příbuzenská pěstounská péče je přitom v našem sociálním systému důležitým prvkem – řadu dětí ochrání před tím, aby skončily v dětských domovech.

„Ze dne na den jsem začala pečovat o svá dvě vnoučata. Nejprve se čekalo, až si jejich matka zajistí bydlení a děti si převezme. To se nestalo, proto mám vnuky svěřené soudně do pěstounské péče já. Musela jsem řešit, kde budu s dětmi bydlet. Bylo třeba sehnat větší byt. Díky známým se mi to povedlo, ale nemám na zaplacení kauce, protože jsem s nejmladším vnukem na rodičovské a jiný příjem nemám,“ vysvětluje jedna z našich klientek, která si nepřála být jmenována. Zaplatili jsme za ni tedy kauci ve výši 23 000 Kč. Klientčini dva vnuci ve věku 4 a 3 roky tak získali nový domov a pečovat o ně nebudou vychovatelky v dětském domově, ale jejich babička. Pomoc má mnoho podob a každý k ní může přispět – někdo darem, jiný svým know-how, časem a energií. Pomáhejte s námi.

Přispějte na transparentní účet W4W: Bydlení pro děti – Kauce zde nebo pomocí QR kódů, které naleznete níže. Dopřejte dětem domov, do kterého se budou rády vracet.

QR kód pro darování 50 Kč
QR kód pro darování 250 Kč
QR kód pro darování 500 Kč
Comments