Děkujeme společnosti Oresi za podporu dětem v projektu Obědy pro děti

Náš projekt Obědy pro děti slaví 10 let fungování. Z aktivity pomáhající 370 dětem s rozpočtem necelých 750 tisíc korun se stal projekt pro tisíce školáků v celé zemi. 

Díky projektu Obědy pro děti mají žáci z nízkopříjmových rodin či děti samoživitelů zajištěné obědy ve škole zdarma. Na rostoucích cenách obědů se podepsaly dražší suroviny a rodin, které si tuto položku nemohou dovolit, tak přibývá.

W4W dlouhodobě upozorňuje, že stravování ve škole není pouhým jídlem. Děti, které se obědů neúčastní, mohou trpět vyloučením z kolektivu, což následně vede k horšímu prospěchu, chování či docházce.

Projekt by nemohl fungovat mimo jiné bez velkorysé pomoci našich dárců, k nimž patří i společnost Oresi. Ta věnovala štědrý finanční dar ve výši 1 000 000 Kč. Díky této částce se nám podaří zajistit bezmála 28 000 obědů ve školních jídelnách.

Společnost Oresi se věnuje dobročinnosti dlouhodobě – podporuje například Institut intervenční a manipulativní psychoterapie, přispívá na provoz integračních táborů organizace Zajíček na koni nebo na veřejné sbírky (pro Lékaře bez hranic, AveVia, Projekt Šance dětem, sbírky na pomoc Ukrajině).

Tímto velice děkujeme společnosti Oresi za finanční příspěvek!

Více informací o projektu Obědy pro děti.

Realizace projektu Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Comments