Kupte dárcovský certifikát na E-shopu pomoci a darujte znevýhodněným dětem lepší budoucnost

Darovat dětem teplý školní oběd nebo důstojný domov je teď ještě jednodušší! Na projekty WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) Obědy pro děti či Bydlení pro děti – Kauce totiž můžete nyní přispět také prostřednictvím zakoupení digitálního dárcovského certifikátu na E-shopu pomoci.

Díky projektu W4W: Obědy pro děti mohou sociálně znevýhodněné děti chodit na obědy do školní jídelny. Projekt je finančně podporuje a platí jim školní obědy prostřednictvím finančních darů ze soukromých i veřejných zdrojů. Jeho cílem je pomoci dětem, jejichž rodiče se ocitli v tíživé finanční situaci a placení školních obědů si nemohou dovolit. Projekt je realizován s podporou MŠMT.

Projekt W4W: Bydlení pro děti – Kauce přispívá dětem a jejich rodičům samoživitelům na kauci bytu až do výše 25 000 Kč, a pomáhá jim tak získat důstojné bydlení. Kauce totiž nezřídka dosahuje až trojnásobku měsíčního nájemného, a mnoho samoživitelů na ni nedosáhne. Děti jsou tak nuceny dlouhodobě vyrůstat v nevhodném prostředí azylových domů či ubytoven. Příspěvek na kauci vždy hradíme přímo majiteli bytu, nikoli žadateli, a po skončení nájmu bytu se kauce vrací zpět.

Digitální dárcovské certifikáty v různých finančních hodnotách, prostřednictvím nichž podpoříte projekty W4W: Obědy pro děti nebo W4W: Bydlení pro děti – Kauce, zakoupíte na našem E-shopu pomoci.

Comments