Přidejte se k nám a podpořte zákon o podpoře v bydlení

V České republice žije 61 tisíc dětí v bytové nouzi, mezi nimi řada dětí samoživitelek a samoživitelů. Tyto děti nemají stabilní domov, vlastní pokoj, nemají si kam pozvat kamarády, kde se učit, hrát si. Často zůstávají se svými rodiči na ubytovnách, v azylových domech, v přelidněných bytech a hrozí jim odloučení od rodičů přesunem do dětského domova z důvodu bytové nouze rodiny.

Řešení může přinést nový zákon, který podporuje více než 50 nevládních organizací a odborníků, sdružených v iniciativě Za bydlení

Stejně jako tato iniciativa, které jsme členy, i my se obáváme, že současná vláda zákon nestihne schválit – přestože je připravený a detailně prodiskutovaný s většinou klíčových aktérů ze strany obcí, krajů, poskytovatelů sociálních služeb i expertů a expertek ze sociální oblasti. Poslední, co zbývá, je návrh provést zákonodárným procesem.

V případě, že se zákon neschválí, budeme nadále svědky společenské situace prohlubující se chudoby, kdy desítky tisíc dětí vyrůstají ve zcela nevyhovujících podmínkách. To má pak negativní dopady na jejich zdraví, vzdělávání i na jejich životní příležitosti.

Ve W4W se situaci věnujeme zejména v projektu Bydlení pro děti, ve kterém pomáháme samoživitelkám a samoživitelům s dětmi zajistit důstojné bydlení. Právě bezpečný domov má totiž zásadní vliv nejen na fyzické, ale i duševní zdraví či vzdělání. Připojujeme se proto k výzvě Vládě ČR, aby zákon co nejdříve schválila a posunula dále do Parlamentu ČR.

Výzvu můžete podpořit i vy zde: https://vyzva.zabydleni.org.

Comments