Průzkum WOMEN FOR WOMEN k MDŽ: 89 % žen je rádo, že jsou ženami

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN (W4W) uskutečnila u příležitosti Mezinárodního dne žen průzkum na téma postavení žen v České republice. V rámci dotazníkového šetření W4W oslovila přes stovku žen, které s ní v posledních letech přišly do kontaktu. Celkem 89 % z dotázaných by s muži neměnilo – jsou rády, že jsou ženami. A to i přesto, že si většina z nich myslí, že jsou to právě muži, kdo mají jednodušší život.

Dotazník mapoval i další otázky týkající se genderové nerovnosti v ČR. Až 44 % dotazovaných se někdy setkala s diskriminací v zaměstnání proto, že jsou ženami, přičemž více než 66 % má zkušenost s nerovností v odměňování mužů a žen na pracovišti. „Takové výsledky jsou samozřejmě znepokojující, neboť se jedná o reálné zkušenosti dotazovaných žen, nikoliv pouze o jejich názory,“ komentuje Ivana Tykač, spoluzakladatelka a ředitelka W4W a dodává: „Je však potřeba zmínit i to, že více jak polovina z těchto žen si myslí, že postavení žen v české společnosti se neustále zlepšuje, což je pro nás potvrzení toho, že se ČR ubírá správným směrem a že je nutné o tématu genderové vyváženosti mluvit i nadále.“

Aktuální výsledky dotazníkového šetření W4W potvrzují i nedávno zveřejněnou studii společnosti Deloitte, která se zaměřila na zastoupení žen ve vedení firem. Česká republika v tomto ohledu zaostává za globálním i evropským průměrem – zatímco na celosvětové úrovni počet žen ve vedoucích pozicích dosahuje 19,7 % a v Evropě 30,7 %, v ČR je to pouze 17,2 %. 

„I přes data týkající se míry nevyváženosti mezi ženami a muži v naší společnosti však hodnotíme výsledky tohoto průzkumu v zásadě pozitivně. Dává nám to motivaci pro práci na projektech W4W, do kterých jsou z 93 % zapojeny převážně ženy, a jejichž cílem je vytvářet kvalitní život pro ně a jejich děti. Právě rodinné zázemí dětí a hlavně chlapců, včetně jejich výchovy, vzdělání a kvality dětství, bude určovat to, jak dopadnou podobné průzkumy v budoucnosti,“ uzavírá Ivana Tykač. 

Průzkumu W4W se zúčastnilo 132 žen ve věku 18-59 let, z nichž většina je zaměstnaná a má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout v PDF zde.

Comments