Rubrika pro samoživitele, díl 2: Nájemní a podnájemná smlouva

V situaci, kdy úrokové sazby hypotéčních úvěrů dosahují rekordně nepříznivých hodnot a ceny nemovitostí reagují na poptávku strmým růstem, je pro řadu obyvatel, kteří hledají nové bydlení, ať už jako začínající rodina, nebo třeba při stěhování za prací do jiného města, řešením nájemní bydlení.

Toto bydlení mohou lidé získat na základě nájemní či podnájemní smlouvy. Nový občanský zákoník ctí zásadu pacta sunt servanda, tedy daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny. Problém nastává, pokud jedna ze stran neuhraje zcela „čistou hru“ (právníci tomu říkají, že neuzavírá smlouvu v dobré víře – druhé straně něco zatajuje, nabízí nespravedlivé smluvní podmínky, snaží se druhou stranu nějak obelhat atd.). Zvláště samoživitelé se často upíší k nevýhodné smlouvě, nebo dokonce smlouvě, která obsahuje zakázaná ujednání. To pak ohrožuje stabilní bytovou situaci rodiny. Samoživitelé bohužel smlouvy často podepisují bez konzultace s okolím nebo s právníky, v rychlosti, ve stresu, jelikož bytovou situaci potřebují typicky vyřešit velmi rychle. Přinášíme tedy několik klíčových bodů, které je dobré si ve smlouvách ohlídat.

Co by měla smlouva vždy obsahovat:

 • Označení a kontakty smluvních stran, tedy pronajímatele a nájemce, případně podnájemce.
 • Všechny osoby, které budou v bytě bydlet.
 • Adresa, číslo bytu, patro, výměra bytu, počet místností atd. – tzv. předmět nájmu.
 • Den a způsob předání bytu; doba nájmu – doba určitá/neurčitá.
 • Výše nájemného (každý měsíc stejné) a dalších úhrad (pravidelně se vyúčtovávají), jejich splatnost a způsob úhrady.
 • Obvykle bude ujednána kauce. Nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Po skončení nájmu se vrátí nájemci, mohou z ní ale být uhrazeny nedoplatky, škody v bytě aj. Ohlídejte si ve smlouvě, kdy se Vám kauce vrátí – může to ovlivnit nástup do nového bydlení.

Na co je dále dobré dát si pozor a co si před podpisem smlouvy ověřit:

 • Ověřte si na Czechpointu, že je pronajímatel skutečným a výlučným vlastníkem bytu.
 • Uzavíráte podnájemní smlouvu? Majitel bytu (nejen pronajímatel!) musí písemně souhlasit.
 • Při sepsání předávacího protokolu si ověřte vše, co v něm bude napsáno, zejména stav vybavení, funkčnost spotřebičů, poškození bytu. Vše si vyfotografujte a přiložte k protokolu.
 • Nezapomeňte si při podpisu smlouvy, ideálně do předávacího protokolu, zapsat stavy měřičů energií nebo vody – to je důležité pro vyúčtování poplatků a záloh.
 • Ve smlouvě musí být uvedeno, kdo zajišťuje jaké služby (voda, teplo, odpad, osvětlení společných prostor atd.). Nájemce si zpravidla sám zajišťuje dodávku energií (elektřina, plyn) nebo internet.
 • Výpověď z nájmu můžete od pronajímatele dostat jen písemně, na základě odůvodnění a vždy musí být prokazatelně doručena. Výpovědní doba je tříměsíční (kromě případů, kdy nájemce nehradí nájemné po 3 měsíce nebo jinak zvlášť závažně poruší své povinnosti).
 • Nájemce musí pronajímateli umožnit vstup do bytu za účelem kontroly stavu bytu. Pronajímatel toho však nesmí zneužívat, kontroly by neměly být nadměrné a měly by být předem ohlášené. Zpravidla pronajímatel vstupuje v případě technických havárií nebo pokud pozve na prohlídku nové zájemce o byt.
 • Dejte si pozor na smluvní pokutu. Její výše je sice omezená (v součtu s kaucí maximálně trojnásobek nájemného), může ale být uložena za situace, které nebudete schopni ovlivnit.

Nechcete při uzavírání smlouvy něco přehlédnout a způsobit tak problémy sobě i svým dětem? Poradíme Vám. Obraťte se na nás pro konzultaci tohoto tématu na adrese: https://women-for-women.cz/bydleni-pro-deti-kauce/potrebuji-pomoc/.

Comments