Sebepoškozování: Jedno z témat, kterým se věnujeme v terapii pro veřejnost

Pobočka WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v Mostě poskytuje veřejnosti kromě dalších služeb také psychoterapii v rámci projektu W4W: Servis rodiny.

Jedním z problémů, kterým se na pobočce v rámci terapie zabýváme, je také rostoucí počet případů sebepoškozování u dětí a mládeže. Ten potvrzují i statistiky – například během uplynulých pěti let došlo na Lince bezpečí u dětí a mladistvých k pětinásobnému nárůstu telefonátů souvisejících se sebepoškozováním. Fenomén sledují a potvrzují i dětští psychiatři, psychologové a dokonce i školy.

Otázkám příčin, důsledků a řešení problému se věnují i čtyři terapeutky, které s námi na pobočce W4W v Mostě spolupracují. Jako nejčastější důvody pro sebepoškozování u dětí uvádějí:

  • Nezájem rodičů, nedostatek času na děti. Často jde o volání dítěte o pomoc a pozornost.
  • Vliv vrstevníků a sociálních sítí.
  • Obtížnější zvládání stresových situací.
  • Možný vliv pandemie, kdy lidé měli strach o zdraví, izolovali se. Děti tak nebyly měsíce vystavené běžným situacím mezi vrstevníky.
  • Sebepoškozování jako způsob „řešení” problémů, který vidí u kamarádů, na sociálních sítích či v televizi.
  • Hledání vlastní identity, strach ze selhání před rodiči v oblasti vzdělání či sportu. Vnitřní úzkost přebíjí tím, že si fyzicky ublíží. 
  • Nedostatečné naplnění volného času a skutečných zájmů – děti se dostávají do situace, se kterou si neumí poradit. Své pocity pak řeší různě: Agresí směrem ven, což je typické pro chlapce, nebo agresí směrem k vlastní osobě, ke které se uchylují spíše dívky.

Odbornice se zároveň shodují, že často brzy po zahájení terapie sebepoškozování odezní. Proto je vhodné při jakýchkoli potížích vyhledat odbornou pomoc. Psychologové jsou vázáni etickými pravidly, která jim ukládají udržovat důvěrnost vůči svým klientům. To znamená, že vše, co sdílíte se svým psychologem, je považováno za důvěrné. 

V případě, že se vy nebo vaše děti nacházíte v podobné situaci, neváhejte nás kontaktovat. 

Terapeutická sezení probíhají v mostecké pobočce W4W. Rezervaci lze vytvořit jednoduše online přes rezervační systém.
Více informací o projektu W4W: Servis rodiny najdete zde.

Comments