WOMEN FOR WOMEN již 10 let hradí dětem školní obědy, věnovaná částka přesáhla 307 milionů korun

Na začátku to byl projekt pomáhající 370 dětem s rozpočtem necelých 750 tisíc korun. Po deseti letech je z Obědů pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN (W4W) iniciativa, která rozděluje desítky milionů školákům v celém Česku a vede veřejnou debatu o dostupnosti školního stravování.

Díky projektu Obědy pro děti mají žáci z nízkopříjmových rodin či děti samoživitelů zajištěné obědy ve škole zdarma. „Projekt jsme spustili v roce 2013, tedy rok po založení W4W. Školní oběd tehdy stál maximálně 23 korun, zatímco dnes se pohybuje až kolem 38 korun. Jedná se tedy o výdaje ve výši až 9 tisíc Kč ročně. Stále větší množství rodičů si tuto částku nemůže dovolit,” popisuje Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka W4W.

Na rostoucích cenách obědů se podepsaly dražší suroviny, v únoru letošního roku byl vládou navíc zvýšen cenový strop pro školní stravování. Jídelny tak mohly zdražit až o 6 korun za jeden oběd. Situace se přirozeně odrazila na rostoucím počtu žádostí do projektu.

V loňském školním roce díky projektu obědvalo více než 14 tisíc dětí. Celková částka, kterou jsme žáky základních škol v celé České republice podpořili, dosáhla téměř 77 milionů korun. V tomto školním roce již nyní víme, že budeme potřebovat minimálně 93 milionů. Nezvládli bychom to bez štědré podpory firem, institucí i jednotlivců, kterým tímto děkujeme,” říká Ivana Tykač.

Základní školy mohou podávat žádosti do projektu i během školního roku na webu obedyprodeti.cz. Učitelé a ředitelé většinou reagují na situaci konkrétních žáků nebo na prosby rodičů, kteří se nachází ve finančně obtížné situaci. Jednou z podmínek zapojení do projektu ale je, že rodina se o děti stará a snaží se komplikace řešit.

W4W dlouhodobě upozorňuje, že stravování ve škole není pouhým jídlem. Děti, které se obědů neúčastní, mohou trpět vyloučením z kolektivu, což následně vede k horšímu prospěchu, chování či docházce. Z vlastních dat W4W vyplývá, že u 58 % dětí došlo díky pravidelným obědům ve školní jídelně ke zlepšení školní docházky. U 62 % se zlepšilo chování a zařazení do kolektivu a v prospěchu se polepšilo 31 % dětí. W4W proto podporuje také veřejnou debatu o dostupnosti školního stravování pro všechny děti – bez ohledu na ekonomickou situaci či jiné rozdíly.

Tisková zpráva ke stažení

Realizace projektu W4W: Obědy pro děti byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory školního stravování žáků základních škol na rok 2023.

Comments